Venport
Var på sjukhuset idag och fick inlagt en venport i bröstkorgen. Ska användas till att spruta in cellgift i mig sen. En liten dosa som är belagd under skinnet som har en kateter som går in i en av de störe venerna. Hoppas ni förstod. Kan fota den om två veckor när bandaget ska bort.

Lite info om venport från Handboken för hälso- och sjukvård.

Subkutan venport
Allmänt
En subkutan venport är ett katetersystem som består av en subkutant implanterad dosa med en ansluten kateter som vanligen mynnar i en central ven.

En subkutan venport ordineras och läggs in av läkare.

En venport är ett alternativ till en central venkateter och ska betraktas som en sådan och ordineras när
• inte någon av patientens ytliga vener kan användas.
• patienten under en längre tid får parenteral nutrition eller annan intravenös terapi.
• patienten upprepade gånger tillförs starkt kärlretande medel.
Kontraindikationer till portinläggning är till exempel sepsis, signifikant koagulationspåverkan eller neutropeni.

Information
Patienten ska informeras både muntligt och skriftligt om varför venporten är ordinerad, hur ingreppet utförs och hur venporten kommer att skötas.

Dokumentation
Uppgifter om ingreppet, venportens skötsel och utseendet av hudområdet liksom patientens iakttagelser och upplevelser ska dokumenteras.

Skrivit av Joakim   den 16 January -2009


Flera inlägg
Alla inlägg